6323 2614 021 - 9674 2252 021
تهران - خیابان بنی‌هاشم - کوچه میرهاشمیان - پلاک 6 - واحد 4
رویایتان را می‌سازیم

پروژه E1 ، مهار تیر و سقف اول با استفاده از داربست به علت ارتفاع بلند ستون ها(1401/02/11)

1401/02/11 مهار تیر و سقف اول با استفاده از داربست به علت ارتفاع بلند ستون ها هلدینگ ساختمانی سما نوین آکام مشارکت، پیمانکاری، مدیریت پیمان طراحی، نظارت، مشاوره و اجرای…