6323 2614 021 - 9674 2252 021
تهران - خیابان بنی‌هاشم - کوچه میرهاشمیان - پلاک 6 - واحد 4
رویایتان را می‌سازیم
0912-930-9974

سارا زرجویان (معاونت مالی)

با بیش از 7 سال سابقه حسابرسی و تخصصی در امور مالی کارشناس معماری - کارشناس حسابداری - کارشناس ارشد MBA
0912-792-8201

شادی احمدی (بازرس)

مربی بین المللی و معاون آموزشی فدراسیون پرورش اندام کارشناس روانشناسی
0912-719-0904

مهدی اصلاحی (مدیر عامل)

با بیش از 15 سال سابقه مدیریت عالی در امور عمرانی و ساختمانی کارشناس عمران - کارشناس ارشد مهندسی مدیریت و ساخت
0912-725-2406

علی اسدی (معاونت اجرایی)

با بیش از 10 سال تخصصی در امور عمرانی، اجرایی و معماری کارشناس معماری