6323 2614 021 - 9674 2252 021
تهران - خیابان بنی‌هاشم - کوچه میرهاشمیان - پلاک 6 - واحد 4
رویایتان را می‌سازیم
2561686222114942712-e1619864631301.jpg
2553006878356915984.jpg
2553006929619481753.jpg
2553006976604182110.jpg
2559542301503052361.jpg
2561686106805194532.jpg
WhatsApp-Image-2021-05-12-at-1.12.23-AM-2-2.jpeg
WhatsApp-Image-2021-05-12-at-1.12.25-AM-1-2.jpeg
334-2.jpg
331.jpg
5.jpg
332-1.jpg
2621279262392641017.jpg
2571163581474085917.jpg
2571202768822725517.jpg
2571202824808267202.jpg
2571163956981750528.jpg
2581957078791563555.jpg
2626139408763635751.jpg
2621279195602410621.jpg
WhatsApp-Image-2021-08-01-at-12.21.51.jpeg
WhatsApp-Image-2021-08-01-at-12.21.52.jpeg
WhatsApp-Image-2021-08-01-at-12.21.51-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-08-03-at-14.49.52-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-08-23-at-11.28.55-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-08-23-at-11.28.55.jpeg
WhatsApp-Image-2021-08-23-at-11.28.56-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-08-23-at-11.30.49.jpeg
WhatsApp-Image-2021-08-23-at-11.28.56.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-17-at-13.53.03.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-17-at-13.54.12-2.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-17-at-13.53.11-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-30-at-16.09.59-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-30-at-16.09.58-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-30-at-16.09.58.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-30-at-16.09.59.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-18-at-1.53.49-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-18-at-1.53.47-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-18-at-1.53.47-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-18-at-1.53.47-PM-2.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-18-at-1.53.48-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-18-at-1.53.48-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-18-at-1.53.48-PM-2.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-18-at-1.53.49-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-18-at-1.53.45-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-18-at-1.53.46-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-18-at-1.53.46-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-18-at-1.53.46-PM-2.jpeg

توضیحات

پروژه شاهد (نور)

___________________________________________________

مالک : آقای کریم دشت آبادی

موقعیت پروژه : نور ، خیابان شهدای گمنام ،بن بست شاهد 3

متراژ زمین : 414 متر زمین

متراژ بنا : 1500 متر

شروع پروژه: 1398/10/01

در حال اجرا

تعداد طبقات: 4طبقه دو واحدی (روی پیلوت )

___________________________________________________

مجری : شرکت سما نوین آکام

ناظر و مدیر پروژه : جناب مهندس مهدی اصلاحی

___________________________________________________

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*