6323 2614 021 - 9674 2252 021
تهران - خیابان بنی‌هاشم - کوچه میرهاشمیان - پلاک 6 - واحد 4
رویایتان را می‌سازیم
WhatsApp-Image-2021-11-03-at-10.04.01.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-2.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-3.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-4.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-5.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-6.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-7.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-8.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-9.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-10.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-11.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-12.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-13.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04-14.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-08-at-13.15.04.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-03-at-10.03.59-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-03-at-10.03.59.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-03-at-10.04.00-e1636365490466.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-03-at-10.04.01-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-22-at-11.51.43.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-22-at-11.51.44.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-22-at-11.51.44-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-14-at-14.12.04.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-14-at-12.26.57.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-14-at-12.26.58.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-14-at-12.26.58-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-14-at-12.26.59.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-25-at-16.18.34-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-25-at-16.18.33.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-25-at-16.19.20.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-25-at-16.18.34.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-13-at-10.15.49.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-13-at-10.15.49-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-11-at-09.18.29.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-11-at-09.18.29-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-11-at-09.18.30.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-13-at-10.15.48.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-01-at-2.15.14-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-01-at-2.15.20-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-01-at-2.15.26-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-01-at-2.15.27-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-01-at-2.14.16-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-16-at-10.27.08-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-16-at-10.27.08-AM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-16-at-10.27.09-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-10.01.24-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-10.01.23-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-10.01.23-AM-2.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-10.01.23-AM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-10.06.38-AM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-10.06.39-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-10.06.39-AM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-10.06.39-AM-2-2.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-10.06.39-AM-3.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-10.06.39-AM-4.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-10.06.39-AM-5.jpeg

توضیحات

پروژه چلک (نوشهر)

___________________________________________________

مالک : حاج آقا کرمی

موقعیت پروژه : چلک ، ۱۰کیلومتری نوشهر

متراژ زمین : ۸۲۰ متر

متراژ بنا : ۵۲۰ متر

شروع پروژه: 1400/05/10

در حال اجرا

ویلایی ، تریپلکس

___________________________________________________

مجری : شرکت سما نوین آکام

ناظر و مدیر پروژه : جناب مهندس مهدی اصلاحی

___________________________________________________

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*