6323 2614 021 - 9674 2252 021
تهران - خیابان بنی‌هاشم - کوچه میرهاشمیان - پلاک 6 - واحد 4
رویایتان را می‌سازیم
2557644030940278469-1.jpg
2559109739861298584-1.jpg
2559109832337505407-1.jpg
2561970501302751321-1.jpg
Untitled.png
WhatsApp-Image-2021-05-01-at-16.12.39.jpeg
_۱۱۱۵۲۶.jpg
2619049435866562247.jpg
2619049512630555906.jpg
2619049611582554094.jpg
2621239153412543478.jpg
2625547284716420065.jpg
2626863943557061436.jpg
2626873053518273908.jpg
2600404174049897988.jpg
2611016568573793373.jpg
2602301021089587661.jpg
2602301096024889349.jpg
2581210251842679934.jpg
2590643766992702331.jpg
2618240893223926334.jpg
2611016727689024396.jpg
2612463990000855632.jpg
2613408409638338517.jpg
2592379542625567485.jpg
2590643708482155390.jpg
2618240509520444970.jpg
2605864633994809819.jpg
2589319709609254993.jpg
2589319777934418571.jpg
2589319887112316831.jpg
2592379406704846460.jpg
2598013326616044583.jpg
2605864515220313538.jpg
2605864579888235743.jpg
2609634260453219037.jpg
2609634332771427987.jpg
2557644252776825887-2.jpg
2564629165087995054.jpg
2559109739861298584-2.jpg
2559109832337505407-2.jpg
2561970501302751321-3.jpg
2564629031281305406.jpg
2565224060999762621.jpg
2565224124669402961.jpg
2565224187097306341.jpg
2575506390008183089.jpg
2575506458736044772.jpg
2576226873112336651.jpg
WhatsApp-Image-2021-08-01-at-12.21.50-3.jpeg
WhatsApp-Image-2021-08-01-at-12.21.50-2-1.jpeg
88.png
55.png
77.png
WhatsApp-Image-2021-08-05-at-10.15.08.jpeg
WhatsApp-Image-2021-08-23-at-11.03.12-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-08-23-at-14.23.34.jpeg
WhatsApp-Image-2021-08-23-at-16.45.17.jpeg
WhatsApp-Image-2021-08-30-at-5.40.09-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2021-09-06-at-16.58.23.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-10-at-12.13.47.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-10-at-09.48.40.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-10-at-12.13.46.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-14-at-17.28.08.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-14-at-17.28.07.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-18-at-09.55.10-1.jpeg
Capture.png
WhatsApp-Image-2021-11-18-at-14.38.56.jpeg
Capture-1.png
WhatsApp-Image-2021-11-20-at-12.15.15.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-20-at-12.15.15-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-20-at-12.15.15-2.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-20-at-12.15.16.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-21-at-10.45.47-1.png
WhatsApp-Image-2021-11-21-at-10.45.45.png
WhatsApp-Image-2021-11-23-at-10.30.08.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-24-at-09.49.46.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-25-at-11.54.40.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-12-at-16.45.59.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-13-at-12.07.09-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-12-at-16.45.59-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-20-at-23.17.48-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-20-at-23.17.48-3.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-22-at-01.42.06-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-22-at-01.42.06.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-22-at-01.42.06-4.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-22-at-01.42.06-3.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-22-at-01.42.06-2.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-25-at-11.51.38-2.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-25-at-11.51.38.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-25-at-11.51.38-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-26-at-10.21.24-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-27-at-10.41.44.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-27-at-10.41.37.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-21-at-12.08.50.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-23-at-13.26.18.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-23-at-13.28.43.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-20-at-14.05.38.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-21-at-4.06.07-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-21-at-4.06.09-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-21-at-4.06.03-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-21-at-4.06.04-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-21-at-4.06.05-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-21-at-4.06.05-PM-2.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-21-at-4.06.05-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-21-at-4.06.06-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-21-at-4.06.06-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-25-at-3.13.03-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-25-at-3.13.42-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-24-at-9.44.28-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-25-at-3.13.41-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-27-at-2.02.17-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-28-at-2.40.00-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-28-at-2.40.00-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-05-at-1.07.46-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-05-at-12.48.42-PM.jpeg

توضیحات

پروژه 290

___________________________________________________

کارفرما : آقای  احمدی ، آقای صانعی

موقعیت پروژه : منطقه 8-جانبازان غربی ، خیابان صفایی ، خیابان شهید قاری ، پلاک121-123

متراژ زمین : 290 متر

شروع پروژه : 1399/09/15

به اتمام رسیده

نوع قرارداد : مدیریت پیمان

ملک : جنوبی

تعداد طبقات : 5 طبقه دو واحدی (P + -1)

اسکلت : بتنی (سقف وافل)

___________________________________________________

مجری : شرکت سما نوین آکام

ناظر و مدیر پروژه : جناب مهندس مهدی اصلاحی

___________________________________________________

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*