6323 2614 021 - 9674 2252 021
تهران - خیابان بنی‌هاشم - کوچه میرهاشمیان - پلاک 6 - واحد 4
رویایتان را می‌سازیم

حسابداری

انجام امور حسابداری تخصصی ساختمان یکی از خدمات هلدینگ ساختمانی سما نوین آکام ارائه خدمات حسابداری تخصصی در زمینه ساختمان به سرمایه گذاران و سازندگان محترم می باشد.این مجموعه با…
بیشتر بدانید

مدیریت پیمان

مدیریت پیمان با سما نوین آکام

بیشتر بدانید

مشاوره در خرید و اجرای پروژه

مشاوره در خرید و اجرای پروژه با سما نوین آکام

بیشتر بدانید

انجام کلیه امور اداری ساختمان (اضافه اشکوب و طبقه)

انجام کلیه امور اداری ساختمان با سما نوین آکام

بیشتر بدانید

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت با سما نوین آکام

بیشتر بدانید

طراحی داخلی ، بازسازی و نوسازی

طراحی داخلی ، بازسازی و نوسازی با سما نوین آکام

بیشتر بدانید

طراحی ، محاسبات ، نظارت و اجرا

طراحی، محاسبات، نظارت و اجرا با سما نوین آکام

بیشتر بدانید