6323 2614 021 - 9674 2252 021
تهران - خیابان بنی‌هاشم - کوچه میرهاشمیان - پلاک 6 - واحد 4
رویایتان را می‌سازیم
2856
2879
2878

طراحی ، محاسبات ، نظارت و اجرا

کارگروه فنی این مجموعه در راستای بهبود و کنترل کیفیت پروژه اقدام به محاسبات دقیق سازه نموده و کلیه موارد اجرایی و فنی و تطابق نقشه های معماری و تاسیسات را با سازه کنترل کرده و با روش های نوین اقدام به سبک سازی پروژه می نمایند و با نظارت عالیه و ارائه بهترین پیشنهادات فنی جهت انجام امور اجرایی پروژه در خدمت کارفرمایان محترم می‌باشند.